2013. március 19., kedd

A Bibliaversek listájaBIBLIAVERSEK

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zsolt 23:1.
Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri szám. Zsolt 34:2.
Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Péld 3:5.   
Citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek Neki! Zsolt 33:2.
Csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr. Jer 29:11.
Dolgozzatok, mert én veletek vagyok! Hag 2:4.
Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. Péld 18:10.
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Jn 10:11.
Folyamként árasztom rá a békességet. Ézs 66:12.
Gondolj Teremtődre ifjúságod idején! Préd 12:1.
Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes! Ef 6:1.
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! Csel 16:31.
Istennek minden szava színigaz. Péld 30:5.
Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Jel 3:20.
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsid 13:8.
Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok. Mt 7:7.
Legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! Mt 24:44.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3:16.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézs 43:1.
Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem.    Zsolt 118:5.
Oszd meg kenyeredet az éhezővel! Ézs 58:7.
Óvd meg életemet! Zsolt 64:2.
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Fil 4:4.
Őbenne van – az Ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Ef 1:7.
Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Jn 13:15.
Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj! Préd 9:8.
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mt 6:24.
Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Mt 7:14.
Te kövess engem! Jn 21:22.
Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Zsolt 36:6.
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ez 36:26.
Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem! 2Móz 23:15.
Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében! Ef 6:10.
Zengjetek hálaéneket az Úrnak, énekeljetek hárfakísérettel Istenünknek! Zsolt 147:7.
Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Zsolt 104:33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése